Werkwijze

Bij G design draait alles om het doel van communicatie; om impact en opbrengst. Daartoe worden alle uitingen harmonieus op elkaar afgestemd.
Van (personeels)advertentie, brochure en website tot en met complete huisstijl en fotografie. Aan ontwerp en uitvoering gaat, waar nodig, een heldere analyse vooraf van doel en doelgroep. Daarna worden met de kracht van het argument thema en toonzetting bepaald. G design componeert zorgvuldig en kostenbewust. Zodat iedereen er plezier van heeft.

Media

Uw boodschap verdient een goede plaats. G design heeft de kennis in huis van tijdschriften, kranten, vakbladen, fotografie, van buitenreclame, radio en tv, het internet en huis-aan-huis bezorging, waardoor die boodschap áánkomt. Op basis van uitgebreide informatie waaronder lezersonderzoeken, kiest G design de media die het juiste publiek optimaal en tegen de laagste kosten bereiken. Zodoende is de kans het grootst dat u de ovatie krijgt die tot nieuwe uitdagingen motiveert.

Creatie

Wat voor de relatie aanbieders-afnemers geldt, geldt zeker bij de briefing: communicatie luistert nauw! Een goede afstemming op elkaar en een heldere briefing resulteren bij G design op organische wijze in creatieve concepten die wérken.
Van brochure tot en met complete huisstijl en website gericht op het doel:
Omzet, potentiële klanten en medewerkers aantrekken. De juiste toonzetting kiezen, afstemmen op de doelgroep. De juiste middelen op de juiste wijze inzetten.
Een creatie neerzetten die wél aanspreekt. Dat is ons werk.